Kotłownie Częstochowa

Kotłownie na paliwo stałe wymogi i zalecenia (do 25kW):

Kocioł stałopalny musi być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu – kotłowni (warunek ten nie dotyczy najmniejszych urządzeń o mocy do 10 kW – dopuszcza się ich montaż w pomieszczeniu nie będącym pomieszczeniem mieszkalnym, np. w kuchni, przy czym warunkiem jest jego odpowiednia kubatura – co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła, ale nie mniej niż 30 m3). Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji.

Jednym z najważniejszych elementów kotłowni, z punktu widzenia bezpieczeństwa i prawidłowego działania kotła jest wentylacja nawiewna oraz wywiewna. Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna  powinna być wykonana z materiału niepalnego z otworem wlotowym  o przekroju minimalnym 14 x 14 cm umieszczonym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach.

Przekrój komina spalinowego to minimum 20 x 20 cm. Nowoczesne kotły o wysokiej sprawności najczęściej wymagają wyższych wartości ciągu kominowego niż stare kotły zasypowe, bo spaliny są chłodniejsze, a opory wewnętrzne kotła większe. Istotny jest też materiał z którego wykonany jest komin, w kotłach 5 klasy temperatura spalin jest dużo niższa niż w przypadku starych kotłów zasypowych, co zmusza nas do stosowania przewodów kominowych przystosowanych do tzw. spalin mokrych. Na ściankach komina dochodzi do wykraplania się wilgoci, która – w niezabezpieczonym odpowiednio przewodzie – wsiąka w mur, powodując jego korozję i wykwity na zewnętrznej powierzchni. Aby dostosować istniejący komin, wykonany tradycyjną metodą murowania z cegieł, do nowoczesnego kotła na paliwo stałe o wysokiej sprawności, należy wyposażyć go we właściwy wkład kominowy z materiału odpornego zarówno na korozję chemiczną, jak i wysoką temperaturę. Warunki takie spełniają najlepiej wkłady kominowe ze stali emaliowanej. W przypadku budowy nowego komina najlepszy będzie komin z wkładem ceramicznym. Kominy te składają się z ceramicznego wkładu, obudowy z betonu lekkiego i umieszczonej pomiędzy nimi izolacji z wełny mineralnej.

Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być obita blachą stalową grubości co najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

W podłodze pomieszczenia kotłowni powinien być kanalizacyjny wpust podłogowy.

Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotła.

Montaż kotłów na paliwo stałe>>>

Montaż kotłów gazowych>>>

Montaż kotłów elektrycznych>>>

Hydro-Complex – kotły co, kotły gazowe, kotły elektryczne, piece co, ogrzewanie Częstochowa.