Instalacja gazu na zewnątrz budynku

Wykonujemy instalacje gazowe od skrzynki w granicy działki do budynku. Instalacje wykonujemy na podstawie projektu budowlanego. Rurę gazową PE układamy na głębokości 80 cm, na przygotowanej wcześniej podsypce z piasku. Końce rur zgrzewamy elektrooporowo, i zostawiamy do wystygnięcia 24H. Po wystygnięciu zgrzewów wykonujemy próbę szczelności instalacji. Gdy wynik próby wykaże szczelność instalacji przystępujemy do zasypywania rury piaskiem. Następnie rozkładamy żółtą taśmę ostrzegawczą „GAZ”, po czym zasypujemy i równamy teren. Jeżeli od gazomierza do budynku jest dalej niż 10 m, montujemy dodatkową skrzynkę z zaworem, na budynku.

Przykład instalacji rozłożonej rury PE zgrzewanej elektrooporowo: