Instalacja z rur miedzianych

Instalacje z miedzi - łazienki Częstochowa
Instalacje z rur miedzianych, łączenia metodą zaciskania.

Instalacje wykonane z rur miedzianych charakteryzuje:

  • trwałość rur nie ulegają starzeniu się,

  • miedź ma właściwości bakteriostatyczne,

  • gazo-szczelność (nie następuje przenikanie tlenu przez ściankę, co chroni elementy stalowe i mosiężne instalacji przed korozją)

  • mały ciężar w stosunku do tradycyjnej stali,

  • miedź charakteryzuje się dużym współczynnikiem rozszerzalności termicznej

  • miedź jest dobrym przewodnikiem ciepła, dlatego też należy dobrze izolować rury,

  • woda miękka o dużej zawartości CO2 wywołuje korozję instalacji wodnej

  • w instalacji c.o. z miedzi nie wolno instalować grzejników aluminiowych

  • w instalacji, w której jednocześnie występują rury miedziane i ze stali ocynkowanej, należy stosować tzw. regułę przepływu – elementy z miedzi muszą być zawsze instalowane za elementami ze stali, patrząc w kierunku przepływu wody

Instalacje sanitarne i CO

Instalacje sanitarne – Łazienki Częstochowa – tel. 797 733 773