Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego

Pion kanalizacyjny

Instalacje wod-kan.